รู้จัก อภิปรายไม่ไว้วางใจ คืออะไร เริ่มวันไหน ดูผ่านช่องอะไรบ้าง มีคำตอบ

รู้จัก อภิปรายไม่ไว้วางใจ คืออะไร เริ่มวันไหน ดูผ่านช่องอะไรบ้าง มีคำตอบ

ทำความรู้จัก อภิปรายไม่ไว้วางใจ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับรัฐบาลและประชาชนคนไทย การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยสามารถดูได้ที่ช่องทางไหน วันไหนบ้าง ทีมงานได้รวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว เช็กได้ที่นี่ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีขึ้นในทุก ๆ ปี อันเนื่องมาจากการทำงานที่ผิดปกติของรัฐบาลทำให้สามารถโดนฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ The Thaiger จะพาไปทำความรู้จักการอภิปรายไม่ไว้วางใจให้มากลึกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน วันที่จัดให้รับได้สด ๆ เวลากี่โมง และดูได้ที่ไหน ไปอ่านกันเลย

ทำความรู้จัก อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565 คืออะไร

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือ วิธีการตรวจสอบการจัดการและการบริหารงานของรัฐบาลไทยรูปแบบหนึ่งที่ทาง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติกระบวนการดังกล่าวไว้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ แต่หลักการสำคัญได้แตกต่างไปจากเดิมคือการเพิ่ม “การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล” ซึ่งได้ถูกยกมาใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยเช่นกัน

การอภิปรายไม่ไว้วางใจสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประการ ดังนี้

1. การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

2. การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ

เผยขั้นตอน การอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีอะไรบ้าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ก.) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในสภา โดยทั่วไปคือประมาณ 100 คน มีสิทธิลงนามเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ หากทำการเสนอญัตติเรียบร้อยแล้ว นายกรัฐมนตรีจะไม่มีอำนาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎร เพราะต้องการป้องกันไม่ให้รัฐมนตรีหลีกหนีออกจากการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

การออกเสียงลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีและทั้งคณะ ต้องห้ามกระทำในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจสิ้นสุด หรือวันสุดท้ายของการอภิปราย เพื่อที่จะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทบทวนความคิดและไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน โดยการออกเสียงมติไม่ไว้วางใจจำเป็นต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ในสภา โดยปกติแล้วจะเท่ากับหรือเกินจำนวน 251 เสียง รวมทั้งเสียงของสมาชิกวุฒิสภาด้วยเช่นกัน และหากลงมติไม่ไว้วางใจสำเร็จ นายกรัฐมนตรีจะต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีตามที่มาตรา 170 ประกาศไว้ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีทั้งหมดจะต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นกันตามที่มาตรา 167 ประกาศไว้

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย มีวันไหน ดูช่องไหน

การอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลไทย ล่าสุด จะเกิดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีการอภิปรายในเนื้อหา “การทำงานตลอด 8 ปีที่บริหารราชแผ่นดินไทยของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความผิดพลาด และล้มเหลว โดยที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประเทศได้” โดยในวันที่ 19 ก.ค. – 22 ก.ค. 65 จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนวันที่ 23 จะเป็นการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ หากคะแนนไม่ไว้วางใจมากกว่าครึ่งหนึ่ง นายกรัฐมนตรีและคณะก็จะถูกปลดออกจากตำแหน่งทันที

สำหรับวันนี้ที่เป็นวันแรกของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 19 ก.ค. 65 ผู้นำฝ่ายค้านจะแถลงญัตติและอภิปรายขยายเนื้อความในญัตติ และจะมีการคณะรัฐมนตรีอีก 5 คน โดยจะจัดการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันได้ฟรี ซึ่งช่องทางออนไลน์ที่สามารถรับชมได้ที่ช่องยูทูบของสำนักข่าวในประเทศไทย ตั้งแต่เวลาช่วงเช้าจนครบเวลาประมาณ 14 ชั่วโมงต่อวัน

ประยุทธ์ สวน ชลน่าน ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีคนอื่นเก่งกว่าผม เอากลับมาให้ได้แล้วกัน ชี้รัฐสภา สัปปายะสภาสถาน ปมเปรียบรัฐบาล 608 ขอให้เกียรติด้วย

เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ขึ้นชี้แจงภายหลัง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อ่านญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล” จำนวน 11 คน ที่รัฐสภา วันนี้ (19 ก.ค.65) โดยผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายโจมตีการบริหารงานของนายกรัฐมนตรี เสพติดอานาจ ขาดวิสัยทัศน์ บริหาราชการแผ่นดินจนเศรษฐกิจล้มเหลวจนพังพินาศ

โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนเริ่มต้นลุกขึ้นชี้แจง การอภิปรายไมไว้วางใจ ด้วยการกล่าวยินดีที่ทุกคนมารวมกันในสถานที่ศักสิทธิ์ “สัปปายะสภาสถาน” สถานที่ซึ่งประกอบกรรมดีแห่งนี้

.ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้น ยามใดที่สถานการร์บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย พระมหากษัตริย์ จะทรงสร้างสถานที่เพื่อปลุกขวัญกำลังใจไพร่ฟ้าประชาชนและหลอมรวมจิตวิญญาณทุกดวงให้เป็นหนึ่งเดียว และรวมพลังกันฟันฝ่าอุปสรรคให้อยู่รอดปลอดภัย วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งได้โอกาสมาพบกันในห้วงเวลาสำคัญของชาติ ที่เราจะมาช่วยที่จะช่วยกันขบคิด ช่วยกันแถลง เพราะวันนี้เป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ” พล.อ. ประยุทธ์ กล่าว

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า