รับฝาก สลาก ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 7 รอบ 2 วันที่ 19-21 ก.ย. 65 เช็กข้อมูลที่นี่

รับฝาก สลาก ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 7 รอบ 2 วันที่ 19-21 ก.ย. 65 เช็กข้อมูลที่นี่

สำหรับใครที่จองสิทธิ์ฝาก สลาก ธ.ก.ส. ชุด เกษตรมั่งคั่ง 7 รอบ 2 ไปเมื่อวันที่ 5-9 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา สามารถยืนยันการฝากสลากและฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ได้แล้ว ตั้งวันที่ 19-21 ก.ย. 65 นี้ โดยสลากชุดนี้เปิดรับฝากเงินหน่วยละ 100 บาท ให้รางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการออมเงินของเหล่าเกษตรกรและลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. ทั้งนี้การเปิดรับจองฝากสลาก ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 7 รอบที่ 2 สามารถจองผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทาง www.baac.or.th หรือ LINE Official : BAAC Family และที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา

การรับฝากสลาก ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 7 รอบที่ 2 ของลูกค้าแต่ละราย

ลูกค้าเกษตรกร (บุคคล) ลูกค้าเกษตรกรท่านใด ที่ทำการจองสิทธิลงทะเบียนรับฝากสลากฯ รอบ 2 ไปเมื่อวันที่ 5-9 กันยายน 2565 และยืนยันการฝากสลากผ่านทางช่องทางออนไลน์ แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาไม่ทัน ไม่ต้องกังวลใจไป

เพราะสามารถยืนยันการฝากสลากและนำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ผ่านทางสาขาของธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 19-21 กันยายน 2565 โดยธนาคารจะเปิดรับฝากทุกวัน ยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัล คือทุกวันที่ 16 ของเดือน และทุกวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี

ลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 4 ครบกำหนด สำหรับลูกค้าที่เคยฝากสลากออมทรัพย์กับทาง ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และทำการจองสิทธิฝากสลากฯ รอบ 2 ไปเมื่อวันที่ 5-9 กันยายน 2565 สามารถยืนยันสิทธิฝากสลากฯ ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ได้เช่นเดียวกับลูกค้าเกษตรกร

แต่ถ้าหากทำการยืนยันสิทธิฝากสลากและนำเงินเข้าบัญชีผ่านทางออนไลน์ไม่ทัน ก็สามารถยืนยันสิทธิการฝากสลากและนำเงินเข้าบัญชีผ่านทางสาขาของธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 19-21 กันยายน 2565 นี้

ลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิม และลูกค้าทั่วไป สำหรับลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิม และลูกค้าทั่วไป ที่ไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไข (เป็นเกษตรกร หรือ เคยฝากสลากเกษตรมั่งคั่ง 4 มาก่อน) หรือลูกค้าที่ทำการจองสลากไม่สำเร็จในช่วงวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

สามารถซื้อสลาก ธ.ก.ส. เกษตรมั่งคั่ง 7 ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ สาขาของธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าสลากจะเต็มวงเงิน

ทั้งนี้ การฝากเงินผ่านแอปฯ จะต้องไม่เกิน 20 ล้านบาท/ครั้ง หรือ สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท/วัน/ราย ส่วนการฝากเงินที่สาขาของธนาคาร ธ.ก.ส. จะต้องไม่เกิน 200 ล้านบาท/วัน/ราย

ทั้งนี้การพิจารณากฎเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและการซื้อเหรียญคริปโตขั้นต่ำ 5,000 บาท เป็นการทำเพื่อให้นักเทรดทุกรายสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนได้เหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่

ย้ำ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงได้ทุกคน ไม่ใช่หนึ่งสิทธิ์ต่อครอบครัว

เคลียร์ให้ชัด! ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนได้ทุกคน ไม่ว่าจะหนึ่งครอบครัวจะมีสมาชิกกี่คนก็ตาม เพียงแค่ประชาชนมีคุณสมบัติตามกี่โครงการฯ กำหนดไว้เท่านั้น อัปเดตล่าสุดเรื่อง ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สามารถลงได้ทุกคน โดยไม่จำกัดสิทธิ์คนในครอบครัว หลังจากที่มีผู้สงสัยกันเป็นจำนวนมากว่า หนึ่งครอบครัวสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนได้กี่คน ครั้งนี้ทีมงานเดอะไทยเกอร์ได้นำคำตอบของกระทรวงการคลังมาเฉลย ดังนี้

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ว่า วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 12,056,824 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 8,036,357 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 4,020,467 ราย ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

2. ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

สำหรับการลงทะเบียนในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารข้างต้นที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ในวันธรรมดา

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า