บาคาร่าเว็บตรง สถานทูตออสเตรเลีย เผย ทางการ มอบวัคซีนโควิด ให้ ไทย

บาคาร่าเว็บตรง สถานทูตออสเตรเลีย เผย ทางการ มอบวัคซีนโควิด ให้ ไทย

บาคาร่าเว็บตรง สถานทูตออสเตรเลีย ได้ออกมาเปิดเผยว่า ทางการออสเตรเลีย ได้ประกาศเตรียมแบ่งวัคซีนโควิดจำนวน 20 ล้านโดสให้กับประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่งมีไทยรวมอยู่ด้วย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ทางการออสเตรเลียได้ประกาศในที่ประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก หรือ G7 ว่าจะแบ่งวัคซีนโควิดจำนวน 20 ล้านโดสแก่ประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย ในปี 2565

โดยทางสถานทูตฯระบุว่า “ในระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก 

หรือ G7 ออสเตรเลียประกาศว่าจะมอบวัคซีนอีก 20 ล้านโดสแก่ประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย ภายในกลางปี 2565 นี่เป็นอีกครั้งที่ออสเตรเลียได้แสดงให้เห็นว่า ‘เราพูดจริงและทำจริง’

ออสเตรเลียยังประกาศความเป็นหุ้นส่วนกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟเพื่อจัดหาวัคซีนให้กับผู้คนกว่า 15 ล้านคนทั่วภูมิภาคแปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเข้าถึงวัคซีนและความมั่นคงทางสาธารณสุขมูลค่า 523 ล้านดอลลาร์ (ราว 12,520 ล้านบาท)

วัคซีนมีความสำคัญยิ่งในการยุติภาวะเฉียบพลันของโรคระบาด แต่เพื่อให้วัคซีนมีประสิทธิภาพที่ดี จำเป็นต้องมีการเก็บรักษา ขนส่ง และฉีดอย่างปลอดภัย ออสเตรเลียเป็นหุ้นส่วนกับรัฐบาลไทยและหน่วยงานในระดับนานาชาติเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องสาธารณสุขและการขนส่ง เพื่อช่วยให้สามารถกระจายและจัดสรรวัคซีนไปในภูมิภาคได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่ออสเตรเลียมอบให้ไทยได้แก่ ความช่วยเหลือทางเทคนิค และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจทางสาธารณสุขและวัคซีน

การมอบความช่วยเหลือที่เกิดประโยชน์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงและขนส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับบริบทในภูมิภาคเป็นสิ่งที่ประเทศออสเตรเลียให้ความสำคัญมาเป็นอันดับต้น ๆ”

ประชุมครม. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 วางกรอบแนวทาง 7 ยุทธศสาตร์ พัฒนารอบด้าน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (15 มิ.ย. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล ระบุ ประชุมครม. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 เป็นการมุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยสำคัญที่สุดของกระบวนการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข

โดยได้ดำเนินการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ไปเป็นกรอบแนวทางในการร่วมพัฒนาคุณภาพ การดูแล การบริการ และการจัดการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบคอบเต็มตามศักยภาพ

ประยุทธ์ ห่วงหนี้ประชาชน เตรียมชงมาตรการลดอัตราดอกเบี้ย

ประยุทธ์ ห่วงหนี้ประชาชน เล็งจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อรายย่อย พร้อมชงมาตรการลดอัตราดอกเบี้ย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความห่วงใยประชาชนเกี่ยวกับปัญหาหนี้สิน โดยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (15 มิ.ย.64) ได้มีมติเห็นชอบการลดอัตราเงินสมทบ สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่ง เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

นายกรัฐมนตรีแถลงถึงภาพรวมภาระหนี้กลุ่มต่าง ๆ ประกอบไปด้วย หนี้ กยศ. 3.6 ล้านคน ผู้ค้ำประกัน 2.8 ล้านคน หนี้ครู/ข้าราชการ 2.8 ล้านบัญชี หนี้เช่าซื้อรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ 27.7 ล้านบัญชี หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 49.9 ล้านบัญชี และปัญหาหนี้สินอื่นๆ ของประชาชน 51.2 ล้านบัญชี ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะต่อไป

โดยมาตรการระยะสั้น สามารถดำเนินการภายใน 6 เดือน อาทิ การลดภาระดอกเบี้ยของประชาชน ทั้งในส่วนสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อ PICO และ NANO สำหรับประชาชน ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ของครูและข้าราชการ รวมถึงสหกรณ์ ปรับรูปแบบการชำระหนี้ คุ้มครองความเป็นธรรมให้ประชาชน ที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์และให้ ธปท.ทบทวนเพดานอัตราดอกเบี้ย และการกำกับดูแลบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อจำนำทะเบียน

การไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินเพื่อลดการดำเนินคดีกับประชาชน เช่น หนี้ กยศ. หนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หนี้สหกรณ์ การเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs เช่น จัดให้มี soft loan สำหรับ SME ที่เป็น NPL เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ การเพิ่มจำนวนโรงรับจำนำ และโรงรับจำนอง เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อดังกล่าว

ในส่วนมาตรการมาตรการระยะต่อไป คือ เร่งส่งเสริมการแข่งขันให้อัตราดอกเบี้ยถูกลง การให้ความช่วยเหลือเด็กรุ่นใหม่หรือคนเกษียณที่มีภาระหนี้สิน โดยจะออกมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องที่อยู่อาศัยและค่าเดินทางระบบขนส่งมวลชนในราคาถูก การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ เพื่อกำกับดูแลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อรายย่อยเป็นการเฉพาะ บาคาร่าเว็บตรง