ประธานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลกเตือนนักแอ็ดเวนตีสในบุรุนดีว่า “พระเจ้าทรงแบกพวกเขาไว้บนบ่า

ประธานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลกเตือนนักแอ็ดเวนตีสในบุรุนดีว่า “พระเจ้าทรงแบกพวกเขาไว้บนบ่า

แม้จะมีความท้าทายมากมายที่คุณเผชิญ รวมถึงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ และความยากลำบากอื่นๆ พระเจ้าทรงแบกคุณไว้บนบ่า เราสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงดูแลคุณอย่างต่อเนื่อง พระองค์รักคุณด้วยความรักนิรันดร์และคริสตจักรโลกของคุณก็รักเช่นกัน! จงเป็นพยานที่หนักแน่นเพื่อพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความมุ่งมั่นอย่างแรง

กล้าต่อความจริงในพระคัมภีร์ไบเบิลและพันธกิจที่พระเจ้าประทานแก่เรา

แต่ละคนในฐานะส่วนหนึ่งของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก เจาะลึกพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ทุกวัน อธิษฐานอย่างจริงจังตลอดทั้งวันในขณะที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากมาย และแสดงศรัทธาอันแรงกล้าของคุณในพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในการช่วยให้รอด ทั่วบุรุนดี

อธิษฐานอย่างจริงจังในตอนนี้เพื่อประเทศของคุณ รัฐบาลของคุณ และผู้นำของประเทศ เพื่อพวกเขาจะได้ติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในความรับผิดชอบที่มอบให้กับผู้นำรัฐบาล………พระคัมภีร์บอกให้เราอธิษฐานเผื่อผู้นำของเรา ในที่สุดแล้ว พระเจ้าทรงควบคุมและจะทรงนำทางคริสตจักรของพระองค์ในบุรุนดี ขณะที่คุณยังคงซื่อสัตย์ต่อการเรียกของคุณในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์

ขอพระเจ้าอวยพรการประกาศของคุณและการเป็นพยานในช่วงเวลาที่ท้าทายที่คุณพบว่าตัวเอง การเป็นพยานของคริสเตียนต่อผู้อื่นในชีวิตประจำวันของคุณมีความสำคัญต่อการประกาศข่าวสารการจุติอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณที่ให้พระเจ้าใช้คุณในบุรุนดี! ให้เราอธิษฐานเผื่อกันและกันและงานของพระเจ้าในบุรุนดีและทั่วโลก พระเยซูกำลังจะเสด็จมาในเร็วๆ นี้…… ฉันเชื่อในสิ่งนั้นมาก โปรดทราบว่าเราจะอธิษฐานเพื่อคุณ ผู้นำคริสตจักรของคุณ ท้องที่ของคุณ และสหภาพบุรุนดีที่นำโดยบาทหลวงลาเมค บาราชชิงกา ประธานสหภาพของเรา ขอพระเจ้าคุ้มครองและดูแลศิษยาภิบาล Barashinga และทุกท่าน

ให้กำลังใจฝ่ายวิญญาณด้วยข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้

 —- เยเรมีย์ 32:26-27—- “พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเยเรมีย์ว่า ‘ดูเถิด เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งเนื้อหนังทั้งปวง มีอะไรยากเกินไปสำหรับฉันหรือ'” พระเจ้าให้คำตอบในบทถัดไป เยเรมีย์ 33:3—- “‘จงเรียกหาเรา แล้วเราจะตอบเจ้า และสำแดงสิ่งยิ่งใหญ่และอานุภาพซึ่งเจ้าทำ ไม่รู้’” พระเจ้าจะทรงเปิดทางให้งานของพระองค์ในบุรุนดี….เรียกหาพระองค์ด้วยคำอธิษฐาน!

ขอให้คุณได้รับแรงบันดาลใจจากคำแนะนำจาก “การรับใช้ของคริสเตียน” โดยเอลเลน จี ไวท์ ในหน้า 136—-“มีพายุหมุนอยู่เบื้องหน้าเรา แต่อย่าให้เราเอ่ยคำที่ไม่เชื่อหรือท้อใจแม้แต่คำเดียว ขอให้เราจำไว้ว่าเรานำข่าวสารแห่งการเยียวยาไปยังโลกที่เต็มไปด้วยวิญญาณที่ป่วยด้วยบาป”

พระเจ้าจะประทานสติปัญญาและวิธีการเข้าถึงคนจำนวนมากในบุรุนดีที่ต้องการข่าวสารแห่งการเยียวยา……..การเยียวยาทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณผ่านอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า ได้รับการหนุนใจขณะที่คุณมองไปที่พระเจ้าสำหรับทุกความต้องการของคุณในช่วงเวลานี้ก่อนที่พระคริสต์จะเสด็จมาในไม่ช้า ขอให้คุณเป็นพยานอันทรงพลังเพื่อพระเจ้าเมื่อคุณตอบรับการเรียกของพระองค์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสามในวันสุดท้าย มารานาธา!

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> UFABET